Powered by Smartsupp

Prostriedky pre zástavu krvácania

Pri poskytovaní prvej pomoci u pacienta s masívnym vonkajším krvácaním sa nemusí prioritne
zisťovať, či je krvácanie tepenného, alebo žilového pôvodu. Najdôležitejšie je okamžite vyvinúť
tlak v rane s následným naložením tlakového obväzu.
Armádni zdravotníci sa s masívnym vonkajším krvácaním stretávajú najčastejšie a za sťažených
podmienok, preto majú k dispozícii lokálne okrem tlakových obväzov, lokálne hemostatické prostriedky (gázy a granuláty) a špeciálne škrtidlá. Na zastavenie menej masívnych krvácaní je možné využiť aj stlačené bavlnené gázové kompresie.