Tašky a batohy určené na uloženie výstroja, výzbroje či zásahového odevu. Sú ideálnou batožinou napr. pre hasičské, zásahové a vodné záchranné jednotky.