Powered by Smartsupp

Váhy a výškomery

Široká ponuka lekárskych vah, ktoré sa používajú v ordináciách, pôrodniciach av rôznych zdravotníckych centrách, by mali byť váhy overiteľné s platným overením (certifikátom zhody). Ponúkané lekárske váhy sú vhodné na meranie hmotnosti novorodencov a dojčiat, detí a dospelých pacientov. Súčasne s ponukou lekárskych váh ponúkame aj osobné metre (výškomery) v širokej druhovej variabilite. Ponúkané produkty nájdu uplatnenie nielen v zdravotníctve, ale aj napríklad v domovoch s opatrovateľskou službou, športoviskách, fitcentrách, atď.