Powered by Smartsupp

Tonometre, tlakomery - Veľkosť - veľ. M (obvod 22 - 32 cm)

V tejto kategórii sa nachádzajú tlakomery (tonometre) na meranie krvného tlaku. Ponúkané hodinkové (aneroidné) tlakomery sú vyrábané v Nemecku a sú kalibrované. Klasická metóda merania krvného tlaku tlakomerom spočíva v tom, že vyšetrujúci odčíta hodnoty krvného tlaku pomocou fonendoskopu. Tlak v manžete tlakomera je potrebné zvýšiť tak, aby na začiatku merania prevyšoval tlak v tepne. Postupným pomalým znižovaním tlaku v manžete dôjde v určitom okamihu k obnoveniu prietoku krvi na miesto obštrukcie. Tlak v manžete tlakomeru však spôsobí deformáciu tepny, vďaka ktorej je prúdenie prenikajúcej krvi turbulentné. Hodnota tlaku, pri ktorej začínajú byť vo fonendoskope počuteľné srdcové ozvy a predovšetkým šelesty spôsobené turbulentným prúdením (Korotkovov fenomén), zodpovedá hodnote systolického krvného tlaku. Ozvy sú počuteľné dovtedy, kým tlak v manžete postačuje na deformáciu tepny a tým na udržanie turbulentného prúdenia. Akonáhle tlak v manžete poklesne natoľko, že už nestačí tepnu deformovať, obnoví sa pôvodné laminárne prúdenie a Korotkovove fenomény prestanú byť počuteľné. Tento okamih zodpovedá hodnote diastolického krvného tlaku. Nie je pritom dôležité, či je používaný ortuťový, aneroidný alebo digitálny tlakomer (tonometer).