Powered by Smartsupp

Practi-Man resuscitačné figuríny

Resuscitačné figuríny Practi-Man sú ponúkané v dvoch modeloch – buď ako figurína dospelého, ktorú je možné ľahko prepnúť do módu pre nácvik resuscitácie dieťaťa, alebo figurína dojčaťa. Oba modely resuscitačných figurín Practi-Man sú dostupné v klasickom variante alebo vo variante PLUS, ktorý je rozšírený o bezdrôtový monitor pre priebežné aj záverečné vyhodnotenie tréningu KPR.