Powered by Smartsupp

Zdravotnícke prostriedky určené na ohrev pacienta a obrane voči hypotermii. Do tejto kategórie patria hot packy, Ready-Heat ohrievacie podložky, izotermické fólie, reflexné termovaky a ďalšie. Hypotermia (podchladenie) je stavom, kedy teplota telesného jadra klesne pod 35°C a straty tepla naďalej prevyšujú tvorbu tepla. V daných podmienkach je možné ojedinele naraziť na hypotermiu akútnu (pád do studenej vody), častejšie na subakútnu (v rámci vyčerpania pri zvýšenej fyzickej záťaži) a protrahovanú (k hypotermii dôjde vďaka zotrvaniu dlhodobo na jednom mieste bez pohybu av chladnom prostredí). Podchladenie pacienta ďalej môže spôsobiť šok a prehlbovanie traumatických poranení.