Powered by Smartsupp

Ochranné pracovné prostriedky

Aký je rozdiel medzi rúškom a respirátorom? Zásadné. Rúška patrí medzi najrozšírenejšie ochranné pomôcky dychu. Účelom rúška je zabrániť preniknutiu mikroorganizmov zvnútra von, teda chrániť okolie. Napríklad vtedy, ak ste chorí a nechcete nakaziť ostatných. Rúška neslúži na ochranu pred nákazou zvonku, dokáže vás ale ochrániť napr. pred smogom, peľom, prachom… Respirátory (filtračné polomasky) naopak majú zabrániť preniknutiu mikroorganizmov, vírusov, nebezpečných výparov alebo jemných čiastočiek prachu a peľu do dýchacieho ústrojenstva. Rúška je teda taká ohľaduplnosť k okoliu, respirátor filtruje škodliviny zvonku a nepustí ich človeku do pľúc. Rúšky sú nepovinné a nie sú normalizované. Naopak respirátory podliehajú povinným skúškam a musia spĺňať podmienky normy. Medzi ochranné pracovné prostriedky patria pomôcky na ochranu sluchu, zraku a ďalej aj postriekaním rúk. Ochranu sluchu pred hlukom zaistia štuple čiže zátky do uší. Tie ale chránia uši skôr pri nižšej hlučnosti. K vyššej je potrebné využiť ďalšie iné prostriedky na ochranu sluchu, napríklad slúchadlá. Pozornosť ochrane sluchu by ste mali začať venovať pri hluku od 85 dB. Ak hladina hluku dosiahne túto hodnotu, zamestnávateľ je povinný dať zamestnancom na pracovisku ochranné pomôcky k dispozícii. Nad 95 dB by mal zamestnanec využívať ochranné slúchadlá. Ochranu zraku pred poškodením zaisťujú ochanné pracovné okuliare.