Nástroje zdravotnícke, chirurgické - Typ produktu - N11 - hrot špicatý

V kategórii zdravotníckych a chirurgických nástrojov nájdete peány, skalpely, pinzety, magilove kliešte, a ďalšie zdravotnícke nástroje nevyhnutné pre prácu zdravotníckeho personálu a lekárov.