Powered by Smartsupp

Náplň do lékárničiek - Bexamed

Podľa smernice Rady EÚ č.89/654/EH z 30.11.1989 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku, musia byť vybavené prostriedkami prvej pomoci a tieto musia byť vhodne označené a umiestnené na ľahko dostupnom mieste. Avšak neexistuje konkrétna smernica, ktorá by definovala obsah lekárničky na pracovisku. Jej vybavenosť musí zodpovedať povahe a druhu prevádzky a musí byť určená bezpečnostným technikom. Pokiaľ nie je stanovené inak, potom sa odporúča obsah lekárničiek podľa noriem DIN.