Powered by Smartsupp

Infúzny materiál

Infúzia je intravenózne podanie väčšieho množstva tekutiny - obvykle 500 a viac mililitrov počas dlhšej doby (spravidla hodín alebo dní). Výnimočne je možné aplikovať infúzie aj podkožne (príkladom sú inzulínové pumpy). V našej ponuke nájdete zdravotnícke pomôcky na podanie infúzií. Medzi prostriedky na podanie infúzie patria napr. infúzne stojany, pretlakové manžety, infúzne sety a pod.