Powered by Smartsupp

Hygienický program

Jednorazový papierový hygienický program zahŕňa výrobky z buničiny, ktoré sú určené na jednorazové použitie a šetria tak prevádzkové náklady a čas spojené s dezinfekciou zberných zdravotníckych pomôcok určených na manipuláciu s telesnými tekutinami a pod. Do tejto skupiny patria napr. emitné misky, urinály - močové nádoby, podložné (ložné) misy a pod. Tieto produkty je možné likvidovať v macerátoroch, sú vyrobené z papieroviny.