Powered by Smartsupp

Glukomery sú prístroje slúžiace na rýchle a pomerne presné stanovenie glykémií - meranie hladiny krvného cukru. Meranie glykémií je dôležitou súčasťou liečby diabetu, najmä u pacientov s diabetom mellitom, ktorí sú liečení inzulínom. Aktuálne nameraná glykémia môže pomôcť pacientovi v ambulantných podmienkach zdôvodniť a adekvátnym zásahom odstrániť subjektívne ťažkosti, glykemické profily sú potom dôležité pri rozhodovaní o úpravách liečebného režimu. Glukomery sa ale bežne používajú aj v nemocniciach a ambulanciách, sú nimi vybavené aj vozidlá záchrannej služby. Pre ich používanie platia pravidlá stanovené Českou spoločnosťou klinickej biochémie.