Fixačné dlahy, chrbticové dlahy, chrbticové scoop rámy