Evakuačné podložky a plachty na dokonalé riešenie evakuácie osôb v prípade núdze.