Powered by Smartsupp

EKG - BioLight

Prístroj na záznam biopotenciálov srdca, tj elektrokardiogramu (EKG). Moderný elektrokardiograf býva jedno-, troj- a šesťkanálový; podľa toho môže súčasne zaznamenávať jeden, tri alebo šesť elektrokardiogramov. Býva doplňovaný prístrojmi na registráciu ďalších veličín, napríklad krvných tlakov, pulzovej vlny. Elektrokardiograf sa používa v kardiológii.