Powered by Smartsupp

CPAP systém - Continous Airway Pressure / neinvazivná ventilácia- NIV

CPAP (Continuous Airway Pressure) je systém, ktorý pacientom výrazne uľahčuje prechod od riadenej ventilácie k samostatnému dýchaniu. Je vhodný aj pre fyzioterapiu v prípadoch malej pľúcnej rozťažnosti. V systéme je zaradený PEEP ventil, ktorý pacientovi vytvára expiračný pretlak, a tým napomáha prechodu na fyziologické dýchanie.

Termín „neinvazívna ventilácia“ (NIV) zahŕňa všetky typy umelej pľúcnej ventilácie, pri ktorom nie sú dýchacie
cesty zaistené endotracheálnou či tracheostomickou kanylou ani laryngeálnou maskou. Obvykle je chápaná ako
pretlaková ventilačná liečba, hoci je v súčasnosti možné využiť aj formy vonkajšie podtlakové či kombinované
ventilácia. NIV umožňuje podporiť alebo do určitej miery zastúpiť nedostatočnú činnosť respiračného systému ako celku.
Umožňuje splniť fyziologické i klinické ciele umelej pľúcnej ventilácie pri redukcii rizík spojených s invazívnou pľúcnou ventiláciou. Je určitou „premosťujúcou metódou“ medzi oxygenoerapiou a invazívnou pľúcnou ventiláciou.