Pracovná bezpečnosť práce, ochranné prostriedky, lekárničky - Veľkosť - XL smooth