Pracovná bezpečnosť práce, ochranné prostriedky, lekárničky - Veľkosť - Veľkosť 6