Pracovná bezpečnosť práce, ochranné prostriedky, lekárničky - Rozmery - 1,2 m x 1,2 m