Powered by Smartsupp

AED defibrilátory

Defibrilátor je lekársky prístroj používaný na defibriláciu pri kardiopulmonárnej resuscitácii, schopný elektrickým výbojom obnoviť správnu činnosť srdca. Pri komorovej tachykardii či fibrilácii komôr nie je srdce schopné plniť svoju funkciu kvôli nekoordinovaným sťahom. V týchto prípadoch sa defibriláciou preruší tento nezdravý stav pomocou silného elektrického výboja, aby sa následne srdce mohlo pravidelne rozbehnúť. AED sú moderné zdravotnícke prístroje, ktoré pomáhajú poskytnúť prvú pomoc av prípade potreby defibrilujú postihnutého – dodajú postihnutému elektrický impulz.